Case Manager søges til Herstedvester Fængsel

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Case Managerens opgaver

Case Manageren skal medvirke til at sikre udarbejdelsen af afsoningsplaner på alle ny indsatte i fængslet. Case Manageren har det daglige ansvar for at understøtte og koordinere aktiviteter, med henblik på at sikre at alle indsatte får udarbejdet en afsoningsplan inden for 7 hverdage.

Case Manageren har således ansvar for:

 • at der sker en grundlæggende udredning og vurdering af den indsatte, som udmønter sig i en afsoningsplan indenfor 7 hverdage
 • at afsoningsplanen tager udgangspunkt i den indsattes behov for indsatser set i forhold til risikoen for recidiv
 • at koordinere den tværfaglige indsats ved modtagelsen af nye indsatte, således at relevante fagpersoner efter behov inddrages i udarbejdelsen af afsoningsplanen
 • at udredningen og afsoningsplanen dokumenteres (elektronisk) de relevante steder
 • at sikre, at der er relevante aktiviteter, som indsatte kan deltage i under ophold på modtagelsesafsnittet
 • at der koordineres og informeres relevant til modtagende afdeling ved overførsel af indsatte fra modtagelsesafsnittet
 • at indsatte, der placeres direkte på eventuelle særafdelinger også udredes og får udarbejdet en afsoningsplan inden for 7 hverdage
 • at der sker løbende udvikling af modtagelsesindsatsen i Kriminalforsorgen i samarbejde med kolleger lokalt og på tværs af Kriminalforsorgen
Vi forventer, at du som Case Manager mestre at:

 • navigere og arbejde loyalt i forhold til forskellige faggruppers arbejde, ud fra et helhedssyn omkring den enkelte indsatte
 • møde mennesker med engagement, indlevelse og nærvær
 • være LS/RNR certificeret
 • beherske MI metoden
 • kommunikere godt både skriftligt og mundtligt, hvor indhold og form er tilpasset modtageren
 • være fleksibel og villig til at finde ”de gode løsninger”, på tværs af fag, opgavesammenhæng og områder
 • være rollemodel og repræsentant for ”den gode modtagelse” overfor såvel indsatte som ansatte
 • være undrende, nysgerrig og læringsvillig i mødet med andre kollegers faglighed
 • sætte sig igennem og træffe vanskelige beslutninger på det forhåndenværende grundlag
Kvalifikationer:

Vi lægger vægt på, at ansøgeren er uddannet socialrådgiver, og har lyst til at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med henblik på at varetage socialfaglige opgaver, og deltage i arbejdet vedrørende fuldbyrdelse af straf, samt behandling af de indsatte.

Endvidere er det afgørende, at ansøgeren er i stand til at håndtere individer i krise/konflikter, har mod på at arbejde med sædelighedsdømte, og har et positivt og anerkendende menneskesyn.

Det er desuden fordelagtigt med erfaring i opgaver med tværfaglig koordination og projektstyring.

Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingen er med tiltrædelse den 1.juli 2023 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en fast fuldtidsstilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst (LC/CO10-fællesoverenskomsten) samt organi­sationsaftale for socialrådgivere i staten. Lønindplacering sker som socialrådgiver med koordinerende funktion, jf. organisationsaftalens § 3, stk. 2.

Som fastansat medarbejder skal du deltage i et internt obligatorisk 3 dages internat kursus for civile medarbejdere (ICN).

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen.

Arbejdsstedet er Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund.

Hvem er vi?

Herstedvester Fængsel er et lukket fængsel med 167 pladser, hvoraf 23 pladser er i halvåbent regi. Fængslet har ni afdelinger, heraf bl.a. en visitationsafdeling til sædelighedsdømte med korte domme, en misbrugsbehandlingsafdeling, en halvåben afdeling samt en afdeling for indsatte, som i Grønland er dømt til afsoning af tidsubestemt forvaring. Det er Kriminalforsorgens specialfængsel til indsatte, som har behov for psykiatrisk, psykologisk og/eller sexologisk udredning og behandling. Fængslet modtager indsatte fra hele landet og fra Færøerne. De indsatte har typisk begået personfarlig kriminalitet og har lange domme. Fængslets opgave er at straffuldbyrde og sikre de indsatte en meningsfuld afsoning samt forberede udslusning og løsladelse. Der er ca. 200 medarbejdere inden for en række forskellige faggrupper.

Du kan læse mere om Herstedvester Fængsel her.

Herstedvester Fængsel udgør sammen med Køge Arrest Institution Vestegnen, der er en del af Kriminalforsorgen Sjælland.

Kriminalforsorgen Sjælland omfatter 4 institutioner bestående af 2 lukkede fængsler, 1 kvindefængsel, samt 9 arresthuse, 2 KiF afdelinger, Ungekriminalforsorgen, Intensiv overvågning (fodlænke) og Områdekontoret i Ringsted.

Kriminalforsorgen Sjælland har ca. 745 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere. For yderligere information om Kriminalforsorgen henvises til www.kriminalforsorgen.dk

Du søger stillingen via knappen ”søg stillingen”. Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og at du dermed kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgningsfrist er den 21. juni 2023.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Kriminalforsorgen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte enhedsleder Ditte Thomsen, tlf. 7255 1383.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte HR konsulent Mette Jacobsen, tlf. 7255 5586.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Greve Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Herstedvester Fængsel, Holsbjergvej 20, 2620 Albertslund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 21-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=169838&DepartmentId=8535&MediaId=2733&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5848548

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet