Fem millioner kroner til skolegårde og møbler

Foto: Greve Kommune.
dato

Byrådet i Karlslunde har bevilget over fem millioner kroner til forbedringer på Strandskolen. Pengene skal bruges på nye skolemøbler og opgradering af skolegården, herunder indkøb af træer og grønne planter.

Formand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget, Hans-Jørgen Kirstein, understreger vigtigheden af at skabe helhedsløsninger, der kombinerer traditionelle legeredskaber og boldspilsfaciliteter med grønne områder.

Investeringen vil også muliggøre indretning af separate legeområder for forskellige alderstrin og forbedring af idrætsfaciliteter. Desuden vil skolens asfaltbelægninger få nyt slidlag.

Midlerne til inventar vil blive anvendt i de nyrenoverede klasseværelser og faglokaler. Strandskolen, der består af tre separate bygninger, gennemgår en omfattende renovering, hvor bygningerne bliver forbundet med en ny tilbygning.

Denne tilbygning vil rumme skolens nye indgang og centrale mødested, den pædagogiske læringscentral. Renoveringen af skolens bygninger skrider planmæssigt frem.


https://greve.dk/nyheder/2023/fem-millioner-kroner-til-skolegaarde-og-moebler
Kilde: Greve Kommune