3500 børn og voksne handler til fordel for klimaet

Foto: Greve Kommune.
dato

Den 25. april vil Greve Kommune deltage i den nationale klimahandledag, hvor 3500 børn og voksne vil udføre handlinger til fordel for klimaet.

Formålet er at give deltagerne en oplevelse af, at de kan gøre en positiv forskel for klimaet. Byrådet i Greve Kommune støtter op om klimahandledagen og har tilbudt skoler og foreninger inspiration til at arrangere bæredygtige aktiviteter.

På skolerne vil over 3000 elever deltage i aktiviteter som at plante insektbede og anlægge udendørs oplevelsesstier. Kommunens medarbejdere vil også have mulighed for at bidrage, blandt andet ved at køre sammen til arbejde.

Der vil også være arrangementer og tilbud for borgerne, herunder cykelværksteder, foredrag om svampe som erstatning for kød, og mulighed for at deltage i gåture og cykelture.


https://greve.dk/nyheder/2024/3500-boern-og-voksne-handler-til-fordel-for-klimaet
Kilde: Greve Kommune